Partners

Stichting Van Doggenaar Baarslag

Sinds december 2019 is iSTEPup een samenwerking aangegaan met de Stichting Van Doggenaar Baarslag; een fonds voor personen uit ontwikkelingslanden, die zich willen bekwamen in een verpleegkundig of medisch beroep.

Deze samenwerking houdt in dat een aantal studenten voor de gehele studie periode danwel de resterende studie periode gesponsord wordt door middel van een jaarlijkse donatie van Stichting Van Doggenaar Baarslag.

De Stichting Van Doggenaar Baarslag geeft garantie voor de volledige sponsoring van een aantal studenten, of een aanvulling tot volledige sponsoring in het geval dat de fondsenwerving van de buddy van een student niet toereikend is voor de volledige studiekosten.

De Johanna Donk–Grote Stichting

De Johanna Donk–Grote stichting zet zich in voor kleinschalige projecten, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden in relatie tot armoede en gezondheidszorg, en op het verbeteren van toekomstkansen door middel van onderwijsaanbod.

De eenmalige donatie van De Johanna Donk–Grote Stichting  in 2019 wordt gebruikt om een aantal van onze studenten te steunen. Deze donatie geeft de garantie voor volledige vergoeding van de studiekosten van deze studenten, of voor vergoeding van resterende studiekosten indien de fondsenwerving door de buddy niet volledig toereikend is.

Isala Wereldbreed

Isala Wereldbreed, het fonds van Isala klinieken, is een fonds voor en door ziekenhuismedewerkers  van Isala, dat medewerkers steunt die hulp verlenen in ontwikkelingslanden. Sinds april 2020 is Isala Wereldbreed partner van iSTEPup.

De samenwerking met iSTEPup houdt in dat de studiekosten van student Angelina Mintah voor de resterende 5 jaar van haar studie gesponsord wordt door middel van een jaarlijkse donatie van Isala Wereldbreed.

Sponsoren

Het iSTEPup bestuur bedankt:

De Protestantse Kerk in Nijbroek (Nederland) steunt iSTEPup met een tweemaandelijkse collecte.

Bureau Strak (Hardenberg, Nederland) steunt iSTEPup met het design en onderhoud van onze website.

Bernhards financieel advies (Den Ham, Nederland) ondersteunt onze studenten met een jaarlijkse donatie.

Erik Kuiper Relatie Geschenken heeft iSTEPup gesponsord met de bewerking en druk van de flyer en brochure van iSTEPup.

Lint Notarissen (Lekkerkerk, Nederland) heeft iSTEPup gesteund tijdens de oprichting van de stichting, rondom de officiele documenten en statuten(2018).

De lokale Oud Papier Actie in Hardenberg (Nederland) heeft de opbrengst van hun actie, €1000, gedoneerd aan iSTEPup(2018).

Nissan Manenschijn (Daarle, Nederland) ondersteunt onze studenten met een jaarlijkse donatie.

Wilt u ook bijdragen aan onze missie? Lees hier hoe dat kan!