Het bestuur

Het bestuur ontvangt geen salaris of compensatie voor werkzaamheden binnen de stichting.

Jan Henk Dubbink, Voorzitter. Na twee jaren Defensie maakte ik de overstap naar geneeskunde met het doel om me in te zetten voor de internationale gezondheidszorg. Een promotietraject, klinische ervaring en werk als tropenarts in oa Suriname, Aruba, Tanzania, Zuid-Afrika, India, Uganda en Sierra Leone gaven me inzicht in de gezondheidszorg in verschillende landen. Met iSTEPup willen we de gezondheidszorg in de basis aansterken door zorgverleners op te leiden in LMIC. Geen geld, maar kennis en kunde doneren. Momenteel werk ik als huisarts in opleiding.

Nikki van der Velde, Secretaris. Tijdens mijn opleiding geneeskunde heb ik meerdere mogelijkheden gekregen om stages en coschappen te lopen in het buitenland (zorgstage op Aruba en een coschap gynaecologie en kindergeneeskunde in Zuid-Afrika). Deze ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik graag nog meer van de gezondheidszorg in andere, minder ontwikkelde landen wilde ontdekken. Zo heb ik vrijwilligerswerk verricht in een door nonnen opgericht ziekenhuis in Kameroen. Hierbij heb ik zelf ondervonden welke voor- en nadelen er zitten aan het bieden van (tijdelijke) internationale gezondheidshulp in een ‘low income country’.  Met de werkwijze van onze stichting hopen wij de benodigde continuïteit te creëren in projecten en uiteindelijk de gezondheidszorg en gelijkheid in die landen te verbeteren. Momenteel ben ik werkzaam als arts-onderzoeker binnen de afdelingen cardiologie en radiologie, en als arts op de afdeling cardiologie.

Nick Blok, Penningmeester. Als Economie student verbleef ik 1 semester in Zuid-Afrika. De ongelijkheid die ik daar zag zorgde voor een radicale omslag in mijn leven; ik besloot geneeskunde te gaan studeren. Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar kinderen met hersenvliesontsteking ten gevolge van tuberculose in Zuid-Afrika.  Na mijn studie kreeg ik de kans om aan tuberculose projecten en onderzoek te werken voor KNCV Tuberculosis Foundation in onder andere Nigeria, Ethiopië, Tadzjikistan en Vietnam. Als public health consultant zag ik de voor- en nadelen van internationale gezondheidshulp. Samen met de oprichters van iSTEPup hebben we deze kennis en onze krachten gebundeld om een stichting op te richten die naar ons idee op een duurzame manier werkt aan meer gezondheid en gelijkheid voor iedereen. Op dit moment ben ik werkzaam als huisarts.

Janienke Lier, Social Media Manager. Tijdens mijn studie geneeskunde heb ik samengewerkt met verschillende artsen die een deel van hun loopbaan besteedden of hadden besteed aan het bieden van medische zorg in het buitenland. Uit alle verhalen kwam naar voren dat het ‘invliegen van westerse artsen’ vaak alleen een oplossing is voor puur noodzakelijke zorg; voor de opbouw van gestructureerde langdurige gezondheidszorg is vooral de inzet van de lokale bevolking van belang. Maar het ontbreekt vaak aan financiële middelen om studenten een medische opleiding te bieden. Na het afronden van mijn studie wilde ik graag iets voor anderen betekenen die hun opleiding wilden volgen binnen de gezondheidszorg, maar die daarvoor niet dezelfde kansen hadden als ik. Met iSTEPup kan ik studenten ondersteunen met hun medische opleiding en tegelijk bijdragen aan de opbouw van gezondheidszorg in ‘low and middle income countries’. Momenteel ben ik werkzaam als arts (-onderzoeker) in opleiding tot anesthesioloog.

Dominique van Dongen, Fundraising Manager. Als jong meisje was ik mij al bewust van de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld door de  VN missies die mijn vader als militair uitvoerde. Op 15 jarige leeftijd zag ik dat voor het eerst met eigen ogen, toen ik met stichting Edukans naar Ethiopië reisde om daar lokale onderwijsprojecten te bezoeken. Later volgden met dit doeleinde ook bezoeken aan Kenia en Tanzania. Ik ben ervan overtuigd dat goed onderwijs essentieel is voor verbetering van lokale gezondheid en economie. Met stichting iSTEPup hoop ik studenten, op plekken waar tertiair onderwijs minder vanzelfsprekend is, te kunnen ondersteunen in hun opleiding tot arts, verpleegkundige, verloskundige of apotheker. Hiermee kunnen zij zelf een basis vormen voor verbetering van de gezondheidszorg in hun omgeving. Zelf ben ik in opleiding tot cardioloog.

Bente Hagen, Student Manager. De eerste keer dat ik met mijn eigen ogen zag hoe oneerlijk de kansen op onderwijs in deze wereld verdeeld zijn was toen ik in 2012 door Zuid-Afrika reisde. Een aantal jaren later kreeg ik de kans om geneeskunde te gaan studeren. Een bijzondere kans die velen, in binnen- en buitenland niet krijgen. Juist daarom wil ik graag meer doen dan alleen dokter worden. Tijdens mijn studie heb ik mijn zorgstage gedaan op Sint-Maarten en heb ik een half jaar in Australië gestudeerd. Twee totaal verschillende landen die mij, juist daardoor, inzicht hebben gegeven in hetgeen waar ik mij voor wil inzetten als toekomstig dokter. Namelijk; de gezondheidszorg bevorderen, daar waar het het hardst nodig is. Ik geloof dat goede gezondheidszorg voortkomt uit kennis, en dus begint bij onderwijs. Door mij in te zetten voor iSTEPup kunnen wij kansen op onderwijs creëren en zo de gezondheidszorg bevorderen op de meest behoeftige plaatsen van de wereld. Momenteel werk ik als arts op de afdeling gynaecologie.

Parmida Anvary, Student Manager. Toen ik zes jaar oud was, ben ik samen met mijn ouders naar Nederland gekomen. Mijn ouders wilde mij meer toekomstmogelijkheden bieden ten opzichte van de mogelijkheden die zij hadden in Iran. Ik ga nog regelmatig terug naar mijn geboorteplaats Teheran. Iedere keer als ik het beeld van de straatkinderen zie voelt het alsof ik iets moet doen, al is het maar het helpen van één kind. Het geboren worden en leven in een minder welvarend land dwingt jongeren om te werken of in het ergste geval zelfs te bedelen voor hun eerste levensbehoeften. En dit terwijl zij niet eens de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. Toen ik van iSTEPup hoorde, wist ik meteen dat ik mijn steentje wil bijdragen. Ik heb namelijk, door mijn emigratie naar Nederland, het privilege gekregen om geneeskunde te studeren, maar helaas hebben veel jongeren deze kans niet door financiële omstandigheden. Met deze stichting hoop ik te kunnen bijdragen aan het verbeteren van onderwijskansen in landen die dit zo ontzettend nodig hebben. Mijn wens is het bieden van mogelijkheden zodat ook zij zichzelf kunnen ontwikkelen tot wie zij zijn en willen zijn. Door het werk wat we doen met iSTEPup hoop ik dat ook zij kunnen worden wat ze anders misschien nooit hadden gekund. Op dit moment studeer ik voor mijn master geneeskunde.

Raad van Advies

Jonas RosenstokNa drie jaar in Tanzania in het bestuur van een deels donor-afhankelijke organisatie te werken is mijn conclusie dat de directe steun aan gemotiveerde jongeren om onderwijs te kunnen vervolgen de meeste impact heeft. We zette destijds dergelijke steun ook op houtje-touwtje wijze op voor meerdere jongeren en dat heeft voor allen tot succes geleid. iSTEPup maakt dit soort steun structureel toegankelijk voor meer jongeren en versterkt de netwerken die deze jongeren in hun ambitie ondersteunen. Dat is voor mij meer dan genoeg reden om iSTEPup te steunen.

Koen VliegenthartVoor de ontwikkeling van Afrika is onderwijs essentieel. Daar wordt de basis gelegd voor kennis maar vooral bewustwording. Beiden zijn van groot belang voor de ontwikkeling van individuen die de toekomst van Afrika gaan bepalen en daarmee meehelpen aan een voorspoediger ontwikkeling van dit continent. Het sponsoren van individuele kansrijke studenten is een goede en heel directe manier om hieraan bij te dragen.