[English below]

Jaarverslagen
Jaarlijks wordt een verslag van de stichting openbaar gemaakt met daarin een overzicht van de werkzaamheden en een financieel overzicht van het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2022: iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021: iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020: iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019: iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018: iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2018

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting met informatie betreffende de strategie en het beleid, maar ook het vermogensbeheer en een overzicht van de (financiële) gegevens vindt u hier.

 

Keurmerken

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Een ANBI-status heeft het voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Stichting iSTEPup is (met terugwerkende kracht) vanaf 21 februari 2018 (datum oprichting) aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.

Partin
Stichting iSTEPup is lid van de Partin vereniging die zich inzet voor de belangen van particuliere initiatieven werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking.

Momenteel wordt er naar andere keurmerken (zoals CBF) uitgekeken. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Zij geven het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan strenge kwaliteitseise

Privacy

Stichting iSTEPup hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken de gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de geldende wet. iSTEPup is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@i-step-up.com. Ook kunt hier terecht voor vragen over donateurschap.

Stichting iSTEPup heeft een document opgesteld met informatie over Algemene Vordering Gegevensbescherming. Dit document kunt u desgewenst bekijken door hier te klikken.

Laatste update: April 2023

 

 

Annual Report

Every year an annual report of the foundation will be made public. This report is written in Dutch but contains an English summary at the end. Click on the links below to view the annual reports (PDF files).

iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2022

iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2021

iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2020

iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2019

iSTEPup Annual Report – Jaarverslag 2018

 

iSTEPup strategy and policy

Details of our policy plan, about the iSTEPup strategy and policy, can be found here (full version only available in Dutch).

Quality marks

Public Benefit Organisation

Since 2008 the Dutch Tax Administration can designate an institution to be a “Public Benefit Organisation” (Dutch: Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI). Although at least 90% of the efforts of an ANBI has to be focused on the general good, iSTEPup will focus >95% of the efforts on the general good. iSTEPup has been designated a ‘Public Benefit Organisation’ retrospectively from 21th of February 2018 (founding date).

The benefit for you and for iSTEPup?
If in a calendar year the sum of someone’s gifts to ANBIs exceeds 1% of the Dutch threshold income, the excess, with a maximum of 10% of that income, is deductible income. Also the ANBI itself is exempted from inheritance tax and gift tax on inheritances and gifts it receives, except on those made under a condition such that it is not for public benefit. For more info about the ANBI-status click here.

Partin

Furthermore, iSTEPup is a member of the Partin Foundation which supports private initiatives within the foreign aid sector.

Currently we are looking for more quality marks as for example the CBF (Central Bureau on Fundraising)

 

Privacy

iSTEPup is responsible for the processing of personal data. We process the data with the greatest possible care and only in accordance with the applicable law.

If you have any questions, comments or complaints about our privacy policy, you can always contact us at info@i-step-up.com.

As foundation iSTEPup we have prepared a document with information about General Claim Data Protection. You can view this document (only available in Dutch) here.