Onderaan deze pagina vindt u het beleidsplan van iSTEPup, hierin vindt u onder andere informatie betreffende de strategie en het beleid maar ook het vermogensbeheer en een overzicht van de (financiële) gegevens van de stichting.

We willen onderstaande graag benadrukken uit het beleidsplan:

Stichting iSTEPup is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Wij willen benadrukken dat de bestuurders van deze stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning.

iSTEPup heeft de ambitie om tenminste vier nieuwe beurzen per jaar te verstrekken aan nieuwe studenten, terwijl de steun aan de studenten met een beurs zal worden gecontinueerd tot het einde van de studie (mits zij voldoen aan de voortgangseisen). Het aantal beurzen dat kan worden verstrekt, hangt af van de beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de financiële middelen.

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL88ABNA0814002315.

De stichting heeft het volgende in de statuten vastgelegd: Indien het bestuur besluit tot ontbinding dient een eventueel batig liquidatiesaldo door het bestuur te worden bestemd ten behoeve van een andere Algemeen Nut Beoogde Instelling met een soortgelijke doelstelling.

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: 858525446.
De stichting is ingeschreven te Rotterdam, onder nummer KvK nummer: 70957606.

Beleidsplan 1, 2018-2022: Beleidsplan iSTEPup 2018-2022

Beleidsplan 2: 2023-2027: Beleidsplan iSTEPup 2023-2027

 

Laatste update: Februari 2023