Waarom zou ik een donatie moeten overwegen aan iSTEPup?

Onderwijs is een waardevolle investering voor zowel het individu als de maatschappij. Tegenwoordig wordt basisonderwijs niet alleen gezien als een recht, maar veelal ook als een plicht in diverse landen. De afgelopen jaren heeft het onderwijs wereldwijd een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal jaar dat de gemiddelde persoon onderwijs heeft genoten ligt nu veel hoger en de wereld is meer geschoold dan ooit tevoren. Ondanks al deze verbeteringen blijven de laag- en middeninkomenslanden (LMIC’s) erg achter in deze ontwikkeling.[1]

Een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek laat zien dat beter onderwijs zorgt voor minder armoede door stimulering van economische groei en inkomen. Het vergroot de kans op een gezond leven, het vermindert maternale sterfte en bestrijdt ziekten zoals tuberculose en AIDS.[2] Onderwijs bevordert gendergelijkheid, vermindert tienerzwangerschappen en bevordert vrede. Al met al is onderwijs een van de belangrijkste investeringen die een land kan maken voor de bevolking en voor de toekomst.[3]

Tertiair onderwijs, ook bekend als hoger onderwijs, omvat alle opleidingen die volgen op het voorgezet onderwijs zoals wetenschappelijk onderwijs, hoge scholen en beroepsonderwijs.[4] Dit hoger onderwijs wordt volgens de Wereldbank steeds belangrijker: het stimuleert groei, vermindert armoede en bevordert gedeelde welvaart.[5] Niet alleen het individu is hierbij gebaat, het levert voordelen op voor de maatschappij als geheel.[1, 5]  Personen die hoger onderwijs hebben gevolgd zijn milieubewuster, hebben een gezondere levensstijl, gezondere kinderen, kleinere gezinnen en betalen meer belasting.[5] Het rendement van investeringen in het hoger onderwijs zijn het hoogste in het gehele onderwijssysteem. Helaas blijft hoger onderwijs in LMIC’s vaak buiten het bereik van de gewone bevolking, omdat de financiële middelen tekortschieten.

De Sustainable Development Goals (SDGs) opgesteld door de Verenigde Naties (VN) bevatten ambitieuze doelen voor het verzekeren van gezond leven en het stimuleren van het welzijn voor iedereen.[6] Onderwijs is essentieel voor het succes van elke van de 17 gedefinieerde SDGs.[2] Onderzoek laat zien dat dit het best kan gebeuren door coöperatie en het ondersteunen van lokale infrastructuren. Dit is precies de werkwijze die iSTEPup nastreeft; door gebruik te maken van bestaande lokale opleidingsplekken willen we gezondheidsprofessionals trainen die uiteindelijk het welzijn van de gehele bevolking in hun eigen land bevorderen.

  1. Our world in data; University of Oxford. Tertiary education. Accessed on December 1st, 2017. Available at: https://ourworldindata.org/tertiary-education
  2. Global partnership for education. Education. Accessed on December 1st, 2017. Available at  https://www.globalpartnership.org/education
  3. Committee on investing in health systems in Low- and Middle- Income Countries. Investing in Global Health Systems: Sustaining Gains, Transforming Lives. 2014. Accessed on December 1st, 2017. Available at: https://www.nap.edu/read/18940/chapter/1
  4. Learn.org. What is tertiary education? Accessed on December 1st, 2017. Available at:  https://learn.org/articles/What_is_Tertiary_Education.html
  5. The World Bank Group. Higher education. Accessed on December 1st, 2017. Available at:   http://www.worldbank.org/en/topic/tertiaryeducation
  6. United Nations. Sustainable development knowledge platform. 2015. Accessed on December 1st, 2017. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Laatste update: Mei 2019