Missie

Professionele zorgverleners opleiden daar waar ze het meest nodig zijn door het verstrekken van studiebeurzen.

 

Visie

Iedereen heeft recht op een professionele zorgverlener en om er een te worden waar ook ter wereld.

 

Primaire doelstellingen

  • Het voorzien van een studiebeurs voor kansarme studenten die de ambitie hebben om een professional in de gezondheidszorg te worden (verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker).
  • Het reduceren van de incidentie van uitval van middelbaar naar tertiair (beroeps-) onderwijs.
  • Het ondersteunen van potentiële studenten door het gebruiken van de lokale infrastructuur voor onderwijs en opleiding in land van herkomst.
  • Het verzekeren dat minstens 95% van alle donaties worden gebruikt om studiebeurzen aan te bieden op een transparante wijze
  • Het direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals nummer 3 (Goede gezondheid en welzijn), nummer 4 (Kwaliteit onderwijs) en nummer 8 (Waardig werk en economische groei).[1]

Secundaire doelstellingen

  • Bewustwording vergroten van mensen die leven in welvarende landen over het onderwijssysteem in andere landen, over de wereldwijde hoge incidentie van uitval na middelbaar onderwijs, en hoe zij kunnen helpen om dit lokaal te bestrijden.
  • Indirect bijdragen aan de Sustainable Development Goals nummer 5 (geslachtsgelijkheid) en nummer 10 (verminderde ongelijkheden).[1]
  • Samenwerken met lokale instellingen, partners inclusief NGO’s met vergelijkbare doelstellingen, en andere stichtingen of instellingen met gelijke basis.
  1. United Nations. Sustainable development knowledge platform. 2015. Accessed on December 1st, 2017. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs