Missie

iSTEPup for health creëert kansen voor jonge en gemotiveerde studenten die onvoldoende financiële middelen genieten om een professionele zorgverlener te worden. Dit doen wij door het verstrekken van studiebeurzen voor de opleiding tot verpleegkundige, verloskundige, arts en apotheker. We proberen op een duurzame manier basisgezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Daarbij streeft de stichting iSTEPup transparantie en zelfredzaamheid na.

Visie

iSTEPup is ervan overtuigd dat het verbeteren van onderwijs de sleutel tot de ontwikkeling van een land is. Daarom streven wij naar een wereld waar jonge kansarme mensen gelijke kansen krijgen om een opleiding in de gezondheidszorg te volgen. We promoten de belangrijke waarde van tertiair onderwijs en willen de grote uitval na middelbaar onderwijs verminderen om daardoor capaciteit in de lokale gezondheidszorg op te bouwen en indirect te investeren in de lokale economie.

Primaire doelstellingen

  • Het voorzien van een studiebeurs voor kansarme studenten die de ambitie hebben om een professional in de gezondheidszorg te worden (verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker).
  • Het reduceren van de incidentie van uitval van middelbaar naar tertiair (beroeps-) onderwijs.
  • Het ondersteunen van potentiële studenten door het gebruiken van de lokale infrastructuur voor onderwijs en opleiding in land van herkomst.
  • Het verzekeren dat minstens 95% van alle donaties worden gebruikt om studiebeurzen aan te bieden op een transparante wijze
  • Het direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals nummer 3 (Goede gezondheid en welzijn), nummer 4 (Kwaliteit onderwijs) en nummer 8 (Waardig werk en economische groei).[1]

Secundaire doelstellingen

  • Bewustwording vergroten van mensen die leven in welvarende landen over het onderwijssysteem in andere landen, over de wereldwijde hoge incidentie van uitval na middelbaar onderwijs, en hoe zij kunnen helpen om dit lokaal te bestrijden.
  • Indirect bijdragen aan de Sustainable Development Goals nummer 5 (geslachtsgelijkheid) en nummer 10 (verminderde ongelijkheden).[1]
  • Samenwerken met lokale instellingen, partners inclusief NGO’s met vergelijkbare doelstellingen, en andere stichtingen of instellingen met gelijke basis.
  1. United Nations. Sustainable development knowledge platform. 2015. Accessed on December 1st, 2017. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs