Apply – een student aanmelden

Je kan een student aanmelden voor het iSTEPup programma door een email te sturen naar info@i-step-up.com, met de onderstaande documenten van/over de student (in 1 bestand, bij voorkeur PDF). Neem ook de selectiecriteria door voordat je iemand aanmeldt (zie hieronder).

  • een getekend aanmeldingsformulier (PDF te downloaden onderaan de pagina)
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • details over de studie van voorkeur: naam, duur, en indien van toepassing het aantal gevolgde jaren of semesters, EN (beoogde) startdatum
  • gegevens van de contactpersoon van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • een financieel overzicht van de studiekosten, in een officieel document van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • indien van toepassing: eventuele eerste betalingsdeadline (zie opmerking hieronder)
  • Contactgegevens van de persoon die kan optreden als buddy: een persoon, het liefst in de directe omgeving van de student, die kan fungeren als tussenpersoon voor iSTEPup. Dit houdt in: zorgen voor persoonlijke begeleiding tijdens de studie, ondersteunen bij het updaten van de persoonlijke webpagina en bijdragen aan de fundraising voor de student.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Deadline voor aanmelden nieuwe studenten!

Er zijn twee deadlines per jaar om jezelf of een student aan te melden voor een studiebeurs van Stichting iSTEPup:

  • Studies/Semesters startend in Augustus-Januari: aanmelden tot 16 mei
  • Studies/Semesters startend in Februari-Juli: aanmelden tot 16 november

Let op: iSTEPup neemt alleen complete aanvragen in overweging. Na de aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging en/of eventuele aanvullende vragen per email (indien mogelijk binnen 6 weken). Volledige aanmeldingen worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering na de deadline en beoordeeld op geschiktheid voor het iSTEPup programma. De definitieve uitslag volgt daarna voor het einde van de maand juni/november. Indien er te veel studenten een beurs aanvragen, zal de stichting streven naar een gelijke vertegenwoordiging van geslacht, land en studie onder de geselecteerde aanvragen.

Houd dus rekening met een wachttijd na de ontvangstbevestiging voordat er een definitief besluit genomen wordt en/of betaling aan de universiteit kan worden gedaan.

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een betaling te doen voor een reeds gevolgde of reeds gestarte studie / semester, of een uitstaande studieschuld.

 


Download het document voor aanmelding inclusief ‘application form’ (Engelstalig): iSTEPup Student Scholarship Regulations

Laatste update: Juni 2024