Apply – een student aanmelden

U kunt een student aanmelden voor het iSTEPup programma door een email te sturen naar info@i-step-up.com, met de volgende documenten van/over de student (het liefst in 1 bestand):

  • een getekend aanmeldingsformulier
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • details over de studie van voorkeur: naam, duur, en indien van toepassing het aantal gevolgde jaren of semesters
  • een financieel overzicht van de studiekosten, in een officieel document van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • gegevens van de contactpersoon van het opleidingsinstituut van voorkeur

Let op: iSTEPup neemt alleen complete aanvragen in overweging.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, stuurt u dan een email naar info@i-step-up.nl.

 

Download van documenten voor aanmelding (Engelstalig):
1. iSTEPup aanmeldformulier: iSTEPup application form

2. iSTEPup selectiecriteria: iSTEPup selection criteria

3. iSTEPup voorwaarden: iSTEPup terms and conditions

 

Laatste update: Oktober 2019