Apply – een student aanmelden

Je kan een student aanmelden voor het iSTEPup programma door een email te sturen naar info@i-step-up.com, met de onderstaande documenten van/over de student (het liefst in 1 bestand). Neem ook de selectiecriteria door voordat je iemand aanmeldt (zie hieronder).

  • een getekend aanmeldingsformulier (zie voor de formulieren hier beneden)
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • details over de studie van voorkeur: naam, duur, en indien van toepassing het aantal gevolgde jaren of semesters, of beoogde startdatum
  • een financieel overzicht van de studiekosten, in een officieel document van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • gegevens van de contactpersoon van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • indien van toepassing: eventuele eerste betalingsdeadline (zie opmerking hieronder)

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Let op: iSTEPup neemt alleen complete aanvragen in overweging. Bij een complete aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging en/of eventuele aanvullende vragen per email. Volledige aanmeldingen worden besproken tijdens de reguliere bestuursvergaderingen (ongeveer 4-5x per jaar). Houd dus rekening met een wachttijd van minimaal 1 maand na de ontvangstbevestiging voordat er een definitief besluit genomen wordt en/of betaling aan de universiteit kan worden gedaan.

 


Download de documenten voor aanmelding (Engelstalig):

1. iSTEPup aanmeldformulier: iSTEPup application form

2. iSTEPup selectiecriteria: iSTEPup selection criteria

3. iSTEPup voorwaarden: iSTEPup terms and conditions

Laatste update: January 2020