Let op – Nieuw: deadline voor aanmelden nieuwe studenten (zie beneden)!

Apply – een student aanmelden

Je kan een student aanmelden voor het iSTEPup programma door een email te sturen naar info@i-step-up.com, met de onderstaande documenten van/over de student (het liefst in 1 bestand). Neem ook de selectiecriteria door voordat je iemand aanmeldt (zie hieronder).

  • een getekend aanmeldingsformulier (PDF te downloaden onderaan de pagina)
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • details over de studie van voorkeur: naam, duur, en indien van toepassing het aantal gevolgde jaren of semesters, EN (beoogde) startdatum
  • een financieel overzicht van de studiekosten, in een officieel document van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • gegevens van de contactpersoon van het opleidingsinstituut van voorkeur
  • indien van toepassing: eventuele eerste betalingsdeadline (zie opmerking hieronder)

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Deadline voor aanmelden nieuwe studenten!

Stichting iSTEPup gaat vanaf 1 januari 2023 werken met een nieuw systeem om nieuwe studenten aan te melden. Vanaf dan zijn er twee deadlines per jaar om jezelf of een student aan te melden:

  • Studies/Semesters startend in Augustus-Januari: aanmelden tot en met 15 mei
  • Studies/Semesters startend in Februari-Juli: aanmelden tot en met 15 november

Let op: iSTEPup neemt alleen complete aanvragen in overweging. Bij een complete aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging en/of eventuele aanvullende vragen per email (binnen 6 weken). Volledige aanmeldingen worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering na de deadline en beoordeeld worden op geschiktheid voor het iSTEPup programma. Indien er te veel studenten een beurs aanvragen, zal de Stichting streven naar een gelijke vertegenwoordiging van geslacht, land en studie onder de geselecteerde aanvragen, waarbij wordt gestreefd naar een eerlijke vertegenwoordiging van alle groepen.

Houd dus rekening met een wachttijd na de ontvangstbevestiging voordat er een definitief besluit genomen wordt en/of betaling aan de universiteit kan worden gedaan.

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een betaling te doen voor een reeds gevolgde of reeds gestarte studie / semester.

 


Download het document voor aanmelding inclusief ‘application form’ (Engelstalig): iSTEPup Student Scholarship Regulations

Laatste update: December 2022