iSTEPup for health

iSTEPup betekent vrij vertaald ‘het naar voren komen en ‘actie ondernemen wanneer het nodig’. iSTEPup heeft als missie om de gezondheidszorg in laag- en middeninkomenslanden vanuit de basis en op een duurzame manier te ondersteunen. Dit doen we door jonge en talentvolle studenten die geen of onvoldoende financiële middelen hebben om een studie te volgen een studiebeurs aan te bieden voor de opleiding tot verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker.

Precies om die reden werd voor de naam ‘International Sustainable Tertiairy Education Programme’ (iSTEPup) gekozen. Naast het financieren van een medische opleiding studie, begeleidt iSTEPup studenten tijdens hun studie via een contactpersoon of buddy, waardoor er minder kans is op uitval. Op deze manier dragen we bij aan de opbouw van basisgezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen, ook in de toekomst. iSTEPUp streeft naar transparantie, zelfredzaamheid, en gendergelijkheid.Via iSTEPup kunnen donateurs het werk van de iSTEPup in het algemeen steunen, maar ook een land of specifieke student uitkiezen om te ondersteunen.

 

Studenten

iSTEPup ondersteunt jongeren (man of vrouw):
– die een basisopleiding willen volgen tot verpleegkundige, verloskunde, arts, clinical officer of apotheker.
– die geen of onvoldoende financiële middelen hebben om een studiebeurs te bekostigen, maar wel kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.
– die wonen in laag- en middeninkomenslanden(LMIC) zoals geclassificeerd door de World Bank.

Elke internationale student, man of vrouw, woonachtig in een LMIC kan via de website een aanvraag indienen voor dit programma. Vervolgens wordt gekeken of de student voldoet aan de voorwaarden van het programma. Alle studenten moeten het reglement van de stichting ondertekenen alvorens met het programma te kunnen starten.
Elke student in het iSTEPup programma heeft een eigen pagina op de website met informatie over hun achtergrond, studie, aanvang van de studie, de resultaten tot op heden, en de hoeveelheid geld die nodig is om hun studie af te ronden.

Klik hier voor een overzicht van de studenten die in het iSTEPup programma zijn opgenomen.

Klik hier voor alle voorwaarden voor deelname aan het iSTEPup programma of om een student aan te melden.

 

Studiebeurs

In alle gevallen zal de ontvanger van het geld niet de student zijn, maar de universiteit, hogeschool, of het opleidingscentrum. Het collegegeld wordt overgemaakt aan lokale en erkende trainingsinstituten, zo is zeker dat het geld goed besteed wordt.  Het collegegeld zal worden betaald op een halfjaarlijkse of jaarlijkse basis. Als het nodig en voorradig is, kan iSTEPup ook niet-financiële ondersteuning aanbieden middels medische instrumenten (stethoscoop, pulsoximeter, medische literatuur, laptop, enzovoort).

Studiebegeleiding vanuit iSTEPup

Elke internationale student zal worden gekoppeld aan een persoonlijke buddy. Deze contactpersoon zorgt voor persoonlijke begeleiding tijdens de studie en fungeert als tussenpersoon voor iSTEPup. Ook kan de buddy de student helpen bij het updaten van hun persoonlijke webpagina en door donateurs te werven. Bovendien kan het buddy-systeem hulp bieden bij persoonlijke vragen of over specifieke medische inhoud mocht hier behoefte aan zijn. Idealiter heeft de buddy dezelfde opleiding afgerond als de student op dat moment volgt (verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde of farmacie). Door deze begeleiding hoopt iSTEPup de kans op het voortijdig beëindigen van de studie te verkleinen.

In de brochure van stichting iSTEPup is het werk van de stichting samengevat: Brochure iSTEPup for health